Privacybeleid

Dit privacybeleid is bedoeld om de gebruikers van deze website te informeren over de aard, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens door de beheerder van de website [vul uw contactgegevens in].

De exploitant van de website neemt uw privacy zeer serieus en behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Aangezien nieuwe technologieën en de voortdurende verdere ontwikkeling van deze website kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacybeleid, raden wij u aan het privacybeleid regelmatig door te lezen.

Voor definities van de gebruikte termen (bijv. “persoonlijke gegevens” of “verwerking”), zie artikel 4 DSGVO.

Toegangsgegevens

.

Wij, de exploitant van de website of de aanbieder van de pagina’s, verzamelen gegevens over de toegang tot de website op basis van ons rechtmatige belang (zie artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO) en slaan deze op als “serverlogbestanden” op de server van de website. De volgende gegevens worden op deze manier geregistreerd:

  • Gebruikte website
  • Tijd op het moment van toegang
  • Tijd van de gegevens die in bytes zijn verzonden
  • Source/referentie van waaruit u de pagina hebt bereikt
  • Browser gebruikt
  • Bedieningsysteem gebruikt
  • IP-adres gebruikt

De serverlogbestanden worden gedurende maximaal 7 dagen opgeslagen en vervolgens gewist. De opslag van de gegevens gebeurt om veiligheidsredenen, bijvoorbeeld om gevallen van misbruik te kunnen ophelderen. Als gegevens om bewijskrachtige redenen moeten worden bewaard, zijn ze vrijgesteld van verwijdering totdat het incident definitief is opgehelderd.

Reach measurement & Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies voor pseudonieme reikwijdtemeting, die van onze server of de server van derden naar de browser van de gebruiker worden verzonden. Cookies zijn kleine bestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Uw browser heeft toegang tot deze bestanden. Het gebruik van cookies verhoogt de gebruiksvriendelijkheid en de veiligheid van deze website.

Als u niet wilt dat er cookies worden opgeslagen op uw eindapparaat om het bereik te meten, kunt u hier bezwaar maken tegen het gebruik van deze bestanden:

Gemeenschappelijke browsers bieden de mogelijkheid om cookies niet toe te staan. Opmerking: Het is niet gegarandeerd dat u zonder beperkingen toegang hebt tot alle functies van deze website als u de juiste instellingen maakt.

Het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens

De beheerder van de website verzamelt, gebruikt en onthult uw persoonlijke gegevens alleen als dit wettelijk is toegestaan of als u toestemming geeft voor het verzamelen van de gegevens.

Persoonsgegevens zijn alle informatie die kunnen worden gebruikt om u te identificeren en naar u te herleiden – bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

U kunt deze website ook bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Om ons online aanbod te verbeteren, slaan wij echter (zonder persoonlijke referentie) uw toegangsgegevens tot deze website op. Deze toegangsgegevens omvatten bijvoorbeeld het door u aangevraagde bestand of de naam van uw internetprovider. Door de gegevens te anonimiseren zijn conclusies over uw persoon niet mogelijk.

Hoe we omgaan met contactgegevens

Als u contact met ons opneemt als beheerder van de website via de opgegeven contactopties, worden uw gegevens opgeslagen zodat we ze kunnen gebruiken om uw vraag te verwerken en te beantwoorden. Zonder uw toestemming worden deze gegevens niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Deze website gebruikt, vanwege onze legitieme belangen bij het optimaliseren en analyseren van ons online aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, onder f). DSGVO de dienst “Google Analytics”, die wordt geleverd door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). De dienst (Google Analytics) maakt gebruik van “cookies” – tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. De door de cookies verzamelde informatie wordt meestal naar een Google-server in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Google LLC voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en is gecertificeerd onder de Privacy Shield overeenkomst: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Op deze website treedt de IP-anonimisering in werking. Het IP-adres van de gebruiker wordt ingekort binnen de lidstaten van de EU en de Europese Economische Ruimte en in de andere verdragsluitende staten van de overeenkomst. Alleen in individuele gevallen wordt het IP-adres in eerste instantie onverkort naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Deze verkorting elimineert de persoonlijke referentie van uw IP-adres. Het door de browser doorgegeven IP-adres van de gebruiker wordt niet gecombineerd met andere door Google opgeslagen gegevens.

Als onderdeel van de overeenkomst over de bestelgegevens die wij als website-exploitant met Google Inc. hebben gesloten, gebruikt deze laatste de verzamelde informatie om een evaluatie van het gebruik van de website en de websiteactiviteiten te maken en levert hij diensten die verband houden met het gebruik van het internet.

De gegevens die Google namens ons verzamelt, worden gebruikt om het gebruik van ons online aanbod door individuele gebruikers te evalueren, bijv. om rapporten over de websiteactiviteiten te maken om ons online aanbod te verbeteren.

U hebt de mogelijkheid om het opslaan van cookies op uw apparaat te voorkomen door de juiste instellingen in uw browser uit te voeren. Het is niet gegarandeerd dat u zonder beperkingen toegang heeft tot alle functies van deze website als uw browser geen cookies toestaat.

Verder dan ooit kunt u voorkomen dat de informatie die door cookies wordt verzameld (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar en gebruikt door Google Inc. door gebruik te maken van een browser plug-in. De volgende link brengt u naar de bijbehorende plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Alternatief kunt u voorkomen dat Google Analytics gegevens over u verzamelt binnen deze website door op deze link te klikken (BELANGRIJK: opt-out link invoegen). Door op bovenstaande link te klikken, downloadt u een “opt-out cookie”. Uw browser moet daarom in het algemeen toestaan dat cookies voor dit doel worden opgeslagen. Als u uw cookies regelmatig verwijdert, moet u bij elk bezoek aan deze website opnieuw op de link klikken.

Hier vindt u meer informatie over het gebruik van gegevens door Google Inc:

Gebruik van social media-plugins van Facebook

Wegens ons legitieme belang bij de analyse, optimalisatie en werking van ons online aanbod (in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO) maakt deze website gebruik van de sociale plugin van Facebook, die wordt aangeboden door Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, Californië 94025, USA). De integraties zijn herkenbaar aan het Facebook-logo of de termen “Like”, “Like”, “Share” in de kleuren van Facebook (blauw en wit). Informatie over alle Facebook-plugins vindt u via de volgende link: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Facebook Inc. voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en is gecertificeerd onder de Privacy Shield overeenkomst: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

De plugin maakt een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-servers. De exploitant van de website heeft geen invloed op de aard en omvang van de gegevens die de plugin aan de servers van Facebook Inc. doorgeeft. Informatie hierover vindt u hier: https://www.facebook.com/help/186325668085084

De plugin informeert Facebook Inc. dat u als gebruiker deze website heeft bezocht. Hier bestaat de mogelijkheid dat uw IP-adres wordt opgeslagen. Als u tijdens uw bezoek aan deze website op uw Facebook-account bent ingelogd, wordt de bovengenoemde informatie daaraan gekoppeld.

Als u de functies van de plugin gebruikt – bijvoorbeeld door een bericht te delen of te “liken” – wordt de betreffende informatie ook naar Facebook Inc.

doorgestuurd als u Facebook wilt voorkomen. Inc. deze gegevens te koppelen aan uw Facebook-account, log dan uit bij Facebook voordat u deze website bezoekt en verwijder de opgeslagen cookies. Via uw Facebook-profiel kunt u verdere instellingen maken met betrekking tot de verwerking van gegevens voor reclamedoeleinden of bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden. U kunt de instellingen hier openen:

Welke gegevens, voor welk doel en in welke mate Facebook gegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt en welke rechten en instelmogelijkheden u heeft om uw privacy te beschermen, kunt u lezen in het privacybeleid van Facebook. Je kunt ze hier vinden: https://www.facebook.com/about/privacy/

Nieuwsbriefabonnement

De websitebeheerder biedt u een nieuwsbrief aan waarin hij u informeert over actuele gebeurtenissen en aanbiedingen. Als u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief, moet u een geldig e-mailadres opgeven. Als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, gaat u akkoord met het ontvangen van de nieuwsbrief en de uitleg van de procedures.

Herziening en opzegging: U kunt uw toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen te allen tijde intrekken en daarmee het abonnement op de nieuwsbrief opzeggen. Na uw annulering worden uw persoonlijke gegevens gewist. Uw toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen vervalt op hetzelfde moment. Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt u de link om te annuleren.

Rechten van de gebruiker

Als gebruiker hebt u het recht om gratis informatie op te vragen over welke persoonlijke gegevens er over u zijn opgeslagen. U heeft ook het recht om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren en uw persoonsgegevens te laten beperken of wissen. Indien van toepassing kunt u ook uw recht op gegevensdraagbaarheid uitoefenen. Als u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de desbetreffende toezichthoudende autoriteit.

Zonder dat uw verzoek in strijd is met een wettelijke verplichting om gegevens te bewaren (bijv. gegevensbewaring), hebt u het recht om uw gegevens te laten verwijderen. De door ons opgeslagen gegevens worden gewist als ze niet meer nodig zijn voor het beoogde doel en er geen wettelijke bewaartermijnen zijn. Indien de verwijdering niet kan worden uitgevoerd omdat de gegevens nodig zijn voor toegestane wettelijke doeleinden, zal de gegevensverwerking worden beperkt. In dit geval worden de gegevens geblokkeerd en niet voor andere doeleinden verwerkt.

Wachtrecht van bezwaar

Gebruikers van deze website kunnen te allen tijde gebruik maken van hun recht van bezwaar en bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens.

Als u uw persoonsgegevens wilt laten corrigeren, blokkeren, verwijderen of als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. Als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens of als u een gegeven toestemming wilt intrekken, kunt u contact opnemen met het volgende e-mailadres: info@maxchip.eu

Wettelijke of contractuele bepalingen met betrekking tot het verstrekken van persoonsgegevens; noodzaak voor het sluiten van een contract; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking

Wij willen u erop wijzen dat het verstrekken van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk verplicht is of ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen. Soms kan het voor het sluiten van een contract nodig zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. Zo is de betrokkene verplicht om ons persoonlijke gegevens te verstrekken als ons bedrijf een contract met hem of haar afsluit. Als de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan het contract met de betrokkene niet worden gesloten. Voordat de betrokkene persoonlijke gegevens verstrekt, moet hij/zij contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal de betrokkene per geval uitleggen of de verstrekking van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van de persoonsgegevens.

Als verantwoordelijk bedrijf maken we geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

 

. macos/deepLFree.translatedWithDeepL.text