Basisinformatie

 

Deze gegevensbeschermingsverklaring is bedoeld om de gebruikers van deze website te informeren over het soort, de omvang en het doel van de verzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens door de website-exploitant [vul uw contactgegevens in].

De website-exploitant neemt uw gegevensbescherming zeer serieus en behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Aangezien nieuwe technologieën en de voortdurende ontwikkeling van deze website kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacybeleid, raden wij u aan het privacybeleid regelmatig opnieuw te lezen.

Definities van de gebruikte termen (bijv. “persoonlijke gegevens” of “verwerking”) vindt u in Art. 4 DSGVO.

Toegangsgegevens

Wij, de website-exploitant of pagina-aanbieder, verzamelen gegevens over de toegang tot de website op basis van ons rechtmatig belang (zie Art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO) en slaan deze gegevens op als “server-logbestanden” op de webserver. De volgende gegevens worden op deze manier geregistreerd:

Bereikmeting & Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies voor gepseudonimiseerde bereikmeting, die worden overgedragen aan de browser van de gebruiker, hetzij vanaf onze server, hetzij vanaf de server van derden. Cookies zijn kleine bestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Uw browser heeft toegang tot deze bestanden. Het gebruik van cookies verhoogt de gebruiksvriendelijkheid en de veiligheid van deze website.

Als u niet wilt dat er cookies worden opgeslagen op uw eindapparaat voor het meten van het bereik, kunt u hier bezwaar maken tegen het gebruik van deze bestanden:

Veelgebruikte browsers bieden de mogelijkheid om cookies niet toe te staan. Opmerking: Het is niet gegarandeerd dat u zonder beperkingen toegang hebt tot alle functies van deze website als u de juiste instellingen maakt.

Het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens

De beheerder van de website verzamelt, gebruikt en geeft uw persoonlijke gegevens alleen door als dit wettelijk is toegestaan of als u toestemming geeft voor het verzamelen van gegevens.

 

Omgaan met contactgegevens

Als u als websitebeheerder contact met ons opneemt via de aangeboden contactmogelijkheden, worden uw gegevens opgeslagen zodat ze kunnen worden gebruikt om uw aanvraag te verwerken en te beantwoorden. Zonder uw toestemming worden deze gegevens niet doorgegeven aan derden.

Google Analytics

Deze website gebruikt op basis van onze legitieme belangen voor de optimalisatie en analyse van ons online aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, onder f). DSGVO de dienst “Google Analytics”, die wordt geleverd door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). De dienst (Google Analytics) maakt gebruik van “cookies” – tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. De door de cookies verzamelde informatie wordt meestal naar een Google-server in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Google LLC voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en is gecertificeerd onder de Privacy Shield Agreement: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Op deze website wordt gebruik gemaakt van IP-anonimisering. Het IP-adres van de gebruikers wordt ingekort binnen de lidstaten van de EU en de Europese Economische Ruimte en in de andere verdragsluitende staten van de overeenkomst. Alleen in individuele gevallen wordt het IP-adres in eerste instantie volledig overgedragen aan een server van Google in de VS en daar ingekort. Door deze verkorting is de persoonlijke referentie van uw IP-adres niet meer nodig. Het door de browser doorgegeven IP-adres van de gebruiker wordt niet gecombineerd met andere gegevens die door Google zijn opgeslagen.

In het kader van de overeenkomst over de contractgegevens, die wij als exploitant van de website met Google Inc. hebben gesloten, wordt het IP-adres van de gebruiker niet gecombineerd met andere gegevens die door Google zijn opgeslagen.De gegevens die Google namens ons verzamelt, worden gebruikt om het gebruik van ons online aanbod door individuele gebruikers te evalueren, bijvoorbeeld om rapporten over de websiteactiviteiten te genereren om ons online aanbod te verbeteren.

U hebt de mogelijkheid om het opslaan van cookies op uw apparaat te voorkomen door de juiste instellingen in uw browser uit te voeren. Er kan niet gegarandeerd worden dat u alle functies van deze website zonder beperkingen kunt gebruiken als uw browser geen cookies toestaat.

Verder kan u een browser plug-in gebruiken om te voorkomen dat de informatie die door cookies wordt verzameld (inclusief uw IP-adres) naar Google Inc. wordt gestuurd en door Google Inc. wordt gebruikt. De volgende link brengt u naar de juiste plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

U kunt ook op deze link klikken (BELANGRIJK: opt-out-link invoegen) om te voorkomen dat Google Analytics gegevens over u verzamelt binnen deze website. Door op de bovenstaande link te klikken, downloadt u een “opt-out cookie”. Uw browser moet daarom het opslaan van cookies voor dit doel toestaan. Als u uw cookies regelmatig verwijdert, moet u bij elk bezoek aan deze website opnieuw op de link klikken.

Hier vindt u meer informatie over het gebruik van gegevens door Google Inc:

Gebruik van social media plug-ins van Facebook

Vanwege ons legitieme belang bij de analyse, optimalisatie en werking van ons online aanbod (in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van DSGVO) maakt deze website gebruik van de Facebook Social Plugin, die wordt aangeboden door Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, Californië 94025, USA). De integratie is te herkennen aan het Facebook-logo of de termen “Like”, “Like”, “Like”, “Share” in de kleuren Facebooks (blauw en wit). Informatie over alle Facebook-plug-ins vindt u via de volgende link: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Facebook Inc. voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en is gecertificeerd onder de Privacy Shield Agreement: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

De plugin zorgt voor een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-servers. De exploitant van de website heeft geen invloed op de aard en omvang van de gegevens die de plugin aan de servers van Facebook Inc. doorgeeft. Meer informatie vindt u hier: https://www.facebook.com/help/186325668085084

De plugin informeert Facebook Inc. dat u deze website als gebruiker heeft bezocht. Het is mogelijk dat uw IP-adres wordt opgeslagen. Als u tijdens uw bezoek aan deze website bent ingelogd op uw Facebook-account, wordt de bovengenoemde informatie aan dit account gekoppeld.

Als u de functies van de plugin gebruikt – bijvoorbeeld door het delen of “linken” naar een bericht – wordt de betreffende informatie ook naar Facebook Inc. gestuurd. Inc. koppelt deze gegevens aan uw Facebook-account, logt u uit bij Facebook voordat u deze website bezoekt en verwijdert u de opgeslagen cookies. Via uw Facebook-profiel kunt u verdere instellingen maken voor de verwerking van gegevens voor reclamedoeleinden of bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden. U kunt de instellingen hier openen:

Welke gegevens, voor welk doel en in welke mate Facebook gegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt en welke rechten en instelmogelijkheden u heeft om uw privacy te beschermen, kunt u lezen in het privacybeleid van Facebook. U kunt deze hier vinden: https://www.facebook.com/about/privacy/

Abonnement op de nieuwsbrief

Der De exploitant van de website biedt u een nieuwsbrief aan waarin hij u informeert over actuele gebeurtenissen en aanbiedingen. Als u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief, moet u een geldig e-mailadres opgeven. Door u te abonneren op de nieuwsbrief gaat u akkoord met het ontvangen van de nieuwsbrief en de uitleg van de procedures.

Opzegging en beëindiging: U kunt uw toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen te allen tijde intrekken en daarmee het abonnement op de nieuwsbrief opzeggen. Na uw annulering worden uw persoonlijke gegevens gewist. Uw toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen vervalt op hetzelfde moment. Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt u een link naar de annulering.

Rechten van de gebruiker

Als gebruiker hebt u het recht om op verzoek gratis informatie te ontvangen over welke persoonlijke gegevens over u zijn opgeslagen. U heeft ook het recht om onjuiste gegevens te laten corrigeren en uw persoonlijke gegevens te laten verwerken of verwijderen. Indien van toepassing kunt u ook uw recht op gegevensdraagbaarheid uitoefenen. Als u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de desbetreffende toezichthoudende autoriteit.

Verwijdering van gegevens

Als uw verzoek niet in strijd is met een wettelijke verplichting tot het bewaren van gegevens (bijvoorbeeld het bewaren van gegevens), hebt u het recht om uw gegevens te laten verwijderen. De door ons opgeslagen gegevens worden gewist als ze niet meer nodig zijn voor het beoogde doel en als er geen wettelijke bewaartermijnen zijn. Indien de verwijdering niet kan worden uitgevoerd omdat de gegevens nodig zijn voor toegestane wettelijke doeleinden, zal de gegevensverwerking worden beperkt. In dit geval worden de gegevens geblokkeerd en niet voor andere doeleinden verwerkt.

 

Recht van bezwaar

 

Gebruikers van deze website kunnen te allen tijde gebruik maken van hun recht van bezwaar en bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens.

Als u de over u opgeslagen persoonsgegevens wilt corrigeren, blokkeren, verwijderen of informatie over u wilt verkrijgen of als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens of als u uw eventuele toestemming wilt intrekken, kunt u contact opnemen met het volgende e-mail adres: info@maxchip.de

Wettelijke of contractuele bepalingen over de verstrekking van persoonsgegevens; noodzaak voor het sluiten van een contract; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van de gegevens

Wij willen u erop wijzen dat de verstrekking van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk verplicht is of ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen. Soms kan het nodig zijn dat er een contract wordt afgesloten dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. Zo is de betrokkene verplicht om ons persoonlijke gegevens te verstrekken als ons bedrijf een contract met hem/haar afsluit. Als de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan het contract met de betrokkene niet worden gesloten. Voordat de betrokkene persoonlijke gegevens ter beschikking stelt, dient hij/zij contact op te nemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal de betrokkene per geval informeren of de verstrekking van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zouden zijn als de persoonsgegevens niet worden verstrekt.

Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf maken we geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.