Annuleringsbeleid voor consumenten voor een contract waarbij de goederen in één enkele levering worden geleverd

Canuleringsbeleid
Consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die hoofdzakelijk niet kunnen worden toegeschreven aan hun commerciële of hun onafhankelijke professionele activiteit.

Rechts van herroeping
Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen of heeft gehad. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u

Click’nSave GmbH
Wendentorwall 2
38100 Braunschweig

+49 531 224 322 60

info@maxchip.de

door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld. B. een brief die per post, fax of e-mail wordt verstuurd over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, dat niet verplicht is. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van herroeping
Als u deze overeenkomst herroept, vergoeden wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt deze terugbetaling aan u in rekening gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. U dient de goederen onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag waarop u ons in kennis stelt van de opzegging van deze overeenkomst, aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn wordt gehaald als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen verstuurt.
U draagt de directe kosten voor het terugsturen van de goederen.
U moet alleen betalen voor het eventuele waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet nodig is voor het testen van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

Sample annuleringsformulier
(Als je het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug. )
– To:

Click’nSave GmbH
Wendentorwall 2
38100 Braunschweig

+49 531 224 322 60

info@maxchip.de

– Ik/wij (*) herroepen hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*)
– Besteld op (*)
– Ontvangen op (*)
-. Naam van de consument(en)
– Adres van de consument(en)
– Handtekening van de consument(en) (alleen papieren mededeling)
– Datum
—————————————
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Exclusion of. Vervroegd verstrijken van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten
voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument relevant is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden;
voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die ten vroegste 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen in de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
voor de levering van kranten, tijdschriften of tijdschriften met uitzondering van abonnementscontracten.
Het herroepingsrecht vervalt voortijdig voor overeenkomsten
voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending indien de verzegeling ervan na levering is verwijderd;
voor de levering van goederen indien deze door hun aard onafscheidelijk zijn vermengd met andere goederen na levering;
voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking indien de verzegeling ervan na levering is verwijderd.

Cancellatiebeleid voor consumenten voor een contract voor meerdere goederen die de consument als onderdeel van één bestelling heeft besteld en die afzonderlijk worden geleverd


Consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die hoofdzakelijk niet kunnen worden toegeschreven aan hun commerciële of hun onafhankelijke beroepsactiviteit.

Rechts van herroeping
Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen of heeft gehad. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, moet u ons 

Click‘nSave GmbH
Wendentorwall 2
38100 Braunschweig

+49 531 224 322 60

info@maxchip.de  

door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post, fax of e-mail verzonden brief) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van annulering
Als u deze overeenkomst annuleert, vergoeden wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw annulering van deze overeenkomst hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt deze terugbetaling aan u in rekening gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. U dient de goederen onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag waarop u ons in kennis stelt van de opzegging van deze overeenkomst, aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn wordt gehaald als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen verstuurt.
U draagt de directe kosten voor het terugsturen van de goederen.
U moet alleen betalen voor het eventuele waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet nodig is voor het testen van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

Voorbeeld van een annuleringsformulier
(Als u het contract wilt opzeggen, vul dan dit formulier in en stuur het terug).
– An: 

Click‘nSave GmbH
Wendentorwall 2
38100 Braunschweig

+49 531 224 322 60

info@maxchip.de 

– Ik/wij (*) trek hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*)
– Besteld op (*)/ontvangen op (*)
– Naam van de consument(en)
– Adres van de consument(en)
– Handtekening van de consument(en) (alleen als de kennisgeving op papier staat)
—————————————

Exclusion of. Vervroegd verstrijken van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten

voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument relevant is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden;
voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die ten vroegste 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen in de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
voor de levering van kranten, tijdschriften of tijdschriften met uitzondering van abonnementscontracten.
Het herroepingsrecht vervalt voortijdig voor overeenkomsten
voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending als de verzegeling ervan na levering is verwijderd;
voor de levering van goederen als deze door hun aard onafscheidelijk zijn vermengd met andere goederen na levering;
voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking als de verzegeling ervan na levering is verwijderd.

Cancellatiebeleid voor consumenten voor een contract voor de levering van goederen in verschillende delen of stukken


Consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die hoofdzakelijk niet kunnen worden toegeschreven aan hun commerciële of hun onafhankelijke professionele activiteit.

Rechts van herroeping
Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen of heeft gehad. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht moet u ons 

Click‘nSave GmbH
Wendentorwall 2
38100 Braunschweig

+49 531 224 322 60

info@maxchip.de  

door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post, fax of e-mail verzonden brief) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van annulering
Als u deze overeenkomst annuleert, vergoeden wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw annulering van deze overeenkomst hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt deze terugbetaling aan u in rekening gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. U dient de goederen onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag waarop u ons in kennis stelt van de opzegging van deze overeenkomst, aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn wordt gehaald als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen verstuurt.
U draagt de directe kosten voor het terugsturen van de goederen.
U moet alleen betalen voor het eventuele waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet nodig is voor het testen van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

Voorbeeld van een annuleringsformulier
(Als u het contract wilt opzeggen, vul dan dit formulier in en stuur het terug).
– Aan:

Click‘nSave GmbH
Wendentorwall 2
38100 Braunschweig

+49 531 224 322 60

info@maxchip.de 

– Ik/wij (*) trek hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*)
– Besteld op (*)/ontvangen op (*)
– Naam van de consument(en)
– Adres van de consument(en)
– Handtekening van de consument(en) (alleen op papier)
– Datum
—————————————
Exclusion of. Vervroegd verstrijken van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten

voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument relevant is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden;
voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die ten vroegste 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen in de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
voor de levering van kranten, tijdschriften of tijdschriften met uitzondering van abonnementscontracten.
Het herroepingsrecht vervalt voortijdig voor overeenkomsten
voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending als de verzegeling ervan na levering is verwijderd;
voor de levering van goederen als deze door hun aard onafscheidelijk zijn vermengd met andere goederen na levering;
voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking als de verzegeling ervan na levering is verwijderd;

Cancellatiebeleid voor consumenten voor een contract voor de regelmatige levering van goederen gedurende een vaste periode


Consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die voornamelijk niet kunnen worden toegeschreven aan hun commerciële of hun onafhankelijke professionele activiteit.

Rechts van herroeping
Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen of heeft gehad. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht moet u ons 

Click‘nSave GmbH
Wendentorwall 2
38100 Braunschweig

+49 531 224 322 60

info@maxchip.de 

door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post, fax of e-mail verzonden brief) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van annulering
Als u deze overeenkomst annuleert, vergoeden wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw annulering van deze overeenkomst hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt deze terugbetaling aan u in rekening gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. U dient de goederen onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag waarop u ons in kennis stelt van de opzegging van deze overeenkomst, aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn wordt gehaald als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen verstuurt.
U draagt de directe kosten voor het terugsturen van de goederen.
U moet alleen betalen voor het eventuele waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet nodig is voor het testen van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

Sample cancellation form
(Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug).
– An: 

Click‘nSave GmbH
Wendentorwall 2
38100 Braunschweig

+49 531 224 322 60

info@maxchip.de 

– Ik/wij (*) trek hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*)
– Besteld op (*)/ontvangen op (*)
– Naam van de consument(en)
– Adres van de consument(en)
– Handtekening van de consument(en) (alleen op papier)
– Datum
—————————————
Exclusion of. Vervroegd verstrijken van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten

voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument relevant is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden;
voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die ten vroegste 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen in de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
voor de levering van kranten, tijdschriften of tijdschriften met uitzondering van abonnementscontracten.
Het herroepingsrecht vervalt voortijdig voor overeenkomsten
voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending als de verzegeling ervan na levering is verwijderd;
voor de levering van goederen als deze door hun aard onafscheidelijk zijn vermengd met andere goederen na levering;
voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking als de verzegeling ervan na levering is verwijderd.

Cancellatiebeleid voor een contract voor de levering van digitale inhoud die niet op een fysieke drager wordt geleverd
Cancellatiebeleid
Consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die hoofdzakelijk niet zijn toe te schrijven aan hun commerciële of hun onafhankelijke professionele activiteit.

Rechts van herroeping
Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht moet u ons 

Click‘nSave GmbH
Wendentorwall 2
38100 Braunschweig

+49 531 224 322 60

info@maxchip.de  

door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post, fax of e-mail verzonden brief) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van annulering
Als u deze overeenkomst annuleert, vergoeden wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw annulering van deze overeenkomst hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt deze terugbetaling aan u in rekening gebracht.

Voorbeeld van een annuleringsformulier
(Als u het contract wilt opzeggen, vul dan dit formulier in en stuur het terug).
– An: 

Click‘nSave GmbH
Wendentorwall 2
38100 Braunschweig

+49 531 224 322 60

info@maxchip.de 

– Ik/wij (*) trek hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*)
– Besteld op (*)/ontvangen op (*)
– Naam van de consument(en)
– Adres van de consument(en)
– Handtekening van de consument(en) (alleen op papier)
– Datum
—————————————
Exclusion of. Voortijdig verstrijken van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud die niet geprefabriceerd is en voor de productie waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk is afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.
Het herroepingsrecht vervalt voortijdig als wij pas met de uitvoering van de overeenkomst zijn begonnen nadat u daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven en tegelijkertijd heeft bevestigd dat u weet dat u uw herroepingsrecht verliest met het begin van de uitvoering van de overeenkomst aan onze kant. Wij wijzen erop dat wij het sluiten van het contract kunnen laten afhangen van de bovengenoemde toestemming en bevestiging.