(ONLINE SHOP VOOR ELEKTRONISCHE ARTIKELEN)

Onze algemene – zakelijke – voorwaarden (wettelijk bindend contract) AGB’s
§ 1 Toepassingsgebied en leverancier
(1) Deze algemene voorwaarden of AGB’s zijn van toepassing op alle bestellingen die u plaatst bij de online shop van de

Click’nSave GmbH
Wendentorwall 2
38100 Brunswick,
Duitsland

Tel.: +49 89215 300 44
E-Mail: info@maxchip.de

ADDRESS
(2) Het aanbod in onze online shop is uitsluitend gericht op kopers die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
(3) Onze leveringen, diensten en aanbiedingen geschieden uitsluitend op basis van deze algemene voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn daarom ook van toepassing op alle toekomstige zakelijke relaties met bedrijven, ook als deze niet opnieuw uitdrukkelijk worden overeengekomen. Tegen het opnemen van algemene voorwaarden van een klant die in strijd zijn met onze algemene voorwaarden wordt hierbij reeds bezwaar gemaakt.
(4) De contracttaal is uitsluitend Duits.
(5) U kunt de op dat moment geldende algemene voorwaarden op de website oproepen en afdrukken [specificeer link]. § 2 Sluiting van het contract.
(1) De presentatie van de goederen in de online shop vormt geen bindende aanvraag voor het sluiten van een koopovereenkomst. Het is eerder een niet-bindende uitnodiging om goederen in de online shop te bestellen.
(2) Door te klikken op de knop [“Nu bestellen met betalingsverplichting”/”Kopen”] doet u een bindend bod tot aankoop (§ 145 BGB). Onmiddellijk voor het indienen van deze bestelling kunt u de bestelling nogmaals controleren en indien nodig corrigeren.
(3) Na ontvangst van het koopaanbod ontvangt u een automatisch gegenereerde e-mail waarmee wij bevestigen dat wij uw bestelling hebben ontvangen (ontvangstbevestiging). Deze ontvangstbevestiging houdt geen aanvaarding in van uw aankoopaanbod. Een contract is nog niet gesloten door de ontvangstbevestiging.
(4) Een overeenkomst voor de aankoop van de goederen komt pas tot stand wanneer wij uitdrukkelijk
uitdrukkelijk de aanvaarding van de koopaanbieding (orderbevestiging) te verklaren of wanneer wij de goederen naar u toe sturen – zonder voorafgaande uitdrukkelijke verklaring van aanvaarding. Uitzondering: bij vooruitbetaling en PayPal vindt de acceptatie van de bestelling direct plaats bij uw bestelling.
§ 3 Prijzen
De op de productpagina’s vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijke btw en andere prijscomponenten en exclusief de respectievelijke verzendkosten. Meer informatie over de verzendkosten vindt u op onze website onder [“Verzendingsinformatie” / “Leveringsvoorwaarden”].
§ 4 Betalingsvoorwaarden; Standaard
(1) De betaling vindt afwisselend plaats door:
Directe bankoverschrijving – Vooruitbetaling (bankoverschrijving).
Stripe – Creditcard, SEPA-domiciliëring, SOFORT-bankoverschrijving, Giropay-bankoverschrijving, EPS-bankoverschrijving
PayPal

(2) Paypal
Als de betaling via PayPal wordt gedaan tijdens het bestelproces, wordt het bedrag dezelfde dag nog gedebiteerd. De betaling wordt verwerkt via PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, met inachtneming van de PayPal-gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van PayPal. Voor deze betaalmethode is een bestaande Paypal-account nodig. De gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling, namelijk uw e-mailadres, land, uw adres (straat, postcode, stad) en uw telefoonnummer worden door Maxchip Ldt. & Co KG. aan PayPal doorgegeven. Voor zijn eigen kredietbeoordeling geeft PayPal uw persoonlijke gegevens door aan kredietagentschappen (kredietagentschappen) en ontvangt van hen informatie en, indien nodig, kredietwaardigheidsinformatie op basis van wiskundig-statistische procedures (waarschijnlijkheids- of scoringswaarden). Gedetailleerde informatie over de door PayPal gebruikte kredietagentschappen en de aan hen verstrekte gegevens vindt u hier.
(3) Stripe
Indien u kiest voor een betalingsmethode van de betalingsdienstaanbieder Stripe (aankoop met creditcard of “SOFORT”), wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd, blok 4, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 2, Ierland, aan wie wij uw gegevens die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met de informatie over uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, bankcode, creditcardnummer, indien van toepassing, factuurbedrag, valuta en transactienummer) doorgeven overeenkomstig Art. 6 (1) lit. b DSGVO. Uw gegevens worden alleen doorgegeven voor de verwerking van betalingen met de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd. en alleen voor zover dat nodig is voor dit doel. Meer informatie over Stripe’s gegevensbescherming vindt u op de URL https://stripe.com/de/privacy. Informatie over Stripe’s T&C’s: https://stripe.com/de/terms.
(4) Klarna’s betalingsopties
In samenwerking met Klarna Bank AB (publ) , Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij de volgende betaalmogelijkheden. De betaling wordt in elk geval aan Klarna gedaan:

  • Factuur: De betalingstermijn is 14 dagen na verzending van de goederen. De factuurvoorwaarden vindt u hier.
  • Aankoop op afbetaling: Met de financieringsservice van Klarna kunt u uw aankoop flexibel betalen in maandelijkse termijnen van minstens 1/24 van het totale bedrag (maar minstens 6,95 EUR) of onder de voorwaarden die anders in de kassa worden vermeld. De termijnbetaling is verschuldigd aan het einde van elke maand nadat Klarna u een maandelijkse factuur heeft gestuurd. Voor meer informatie over de termijnaankoop, inclusief de voorwaarden en de Europese standaardinformatie voor consumentenkrediet, klik hier.
  • Sofortüberweisung: Uw account wordt direct na het plaatsen van de bestelling gedebiteerd.
  • Automatische incasso: De afschrijving vindt plaats nadat de goederen zijn verzonden. De tijd wordt u per e-mail meegedeeld. Meer informatie vindt u hier.

Voor het gebruik van de betaalmethoden factuur, termijnaankoop en automatische incasso is een positieve kredietcontrole nodig. Meer informatie en Klarna’s gebruiksvoorwaarden vindt u hier. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonlijke gegevens worden door Klarna behandeld in overeenstemming met de geldende regels voor gegevensbescherming en zoals gespecificeerd in het privacybeleid van Klarna.
(5) De keuze van de beschikbare betaalmethoden is aan ons. In het bijzonder behouden wij ons het recht voor om u alleen geselecteerde betalingsmethoden aan te bieden, bijvoorbeeld ter bescherming van ons kredietrisico alleen vooruitbetaling.
(6) Als u kiest voor vooruitbetaling, geven wij u onze bankgegevens door in de orderbevestiging. Het factuurbedrag dient binnen 10 dagen na ontvangst van de orderbevestiging op onze rekening te worden bijgeschreven.
(7) Bij betaling per creditcard wordt het aankoopbedrag op het moment van de bestelling op uw creditcard gereserveerd (autorisatie). De daadwerkelijke afboeking op uw creditcardrekening vindt plaats op het moment dat wij de goederen naar u verzenden.
(8) Wanneer u met PayPal betaalt, wordt u tijdens het bestelproces doorgestuurd naar de website van de online aanbieder PayPal. Om het factuurbedrag via PayPal te kunnen betalen, dient u zich daar te registreren of zich eerst te registreren, zich te legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht aan ons te bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de winkel, verzoeken wij PayPal om de betalingstransactie te initiëren. Tijdens het bestelproces ontvangt u verdere instructies. De betalingstransactie wordt direct daarna automatisch uitgevoerd door PayPal.
(9) In het geval van betaling via automatische incasso kan het zijn dat u de kosten moet dragen als gevolg van een terugboeking van een betalingstransactie bij gebrek aan geld op uw rekening of als gevolg van door u verstrekte onjuiste bankgegevens.
(10) Indien u een betalingsachterstand heeft, bent u verplicht de wettelijke rente te betalen over achterstallige betalingen van 5 procentpunten boven de basisrentevoet. Voor elke aanmaning die u na afloop van het verzuim wordt gestuurd, wordt een herinneringsvergoeding van EUR 2,50 in rekening gebracht, tenzij in individuele gevallen een lagere of hogere schade wordt aangetoond.
§ 5 Verrekening/recht van retentie
(1) U heeft alleen recht op verrekening als uw tegenvordering wettelijk is vastgesteld, niet door ons wordt betwist of erkend of in een nauwe syntagmatische relatie staat tot onze vordering.
(2) U kunt alleen een retentierecht uitoefenen als uw tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.
§ 6 Levering; eigendomsvoorbehoud
(1) Tenzij anders is overeengekomen, worden de goederen vanuit ons magazijn op het door u opgegeven adres geleverd.
(2) De goederen blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald.
(3) Bij wijze van uitzondering zijn wij niet verplicht de bestelde goederen te leveren als wij de goederen naar behoren hebben besteld, maar geen correcte of tijdige levering hebben ontvangen (congruente dekkingstransactie). Voorwaarde is dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het niet beschikbaar zijn van de goederen en dat wij u onverwijld op de hoogte hebben gebracht van deze omstandigheid. Bovendien moeten we niet het risico hebben genomen om de bestelde goederen aan te schaffen. In het geval van een overeenkomstige onbeschikbaarheid van de goederen, zullen wij u onmiddellijk vergoeden voor de reeds gedane betalingen. Wij nemen niet het risico om bestelde goederen te moeten aanschaffen (aanschafrisico). Dit geldt ook voor bestellingen van goederen die alleen worden beschreven in termen van hun soort en kenmerken (generieke goederen). Wij zijn alleen verplicht te leveren uit onze voorraad en de door ons bestelde goederen bij onze leveranciers.
(4) Indien u ondernemer bent in de zin van § 14 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), geldt bovendien het volgende:
– Wij behouden ons de eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen die voortvloeien uit de lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan. Voorafgaand aan de eigendomsoverdracht van de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen is verpanding of eigendomsoverdracht tot zekerheid niet toegestaan.
– U mag de goederen doorverkopen in de normale gang van zaken. In dit geval draagt u hierbij aan ons alle vorderingen over ten belope van het factuurbedrag dat u uit de wederverkoop ontvangt. Wij accepteren de cessie, maar u bent bevoegd om de vorderingen te innen. Voor zover u uw betalingsverplichtingen niet naar behoren nakomt, behouden wij ons het recht voor om zelf vorderingen te innen.
– Indien de voorbehouden goederen worden gecombineerd en gemengd, verwerven wij het mede-eigendom van de nieuwe zaak in de verhouding van de factuurwaarde van de voorbehouden goederen tot de andere verwerkte goederen op het ogenblik van de verwerking.

– Wij verbinden ons ertoe de effecten waarop wij recht hebben op verzoek vrij te geven voor zover de realiseerbare waarde van onze effecten meer dan 10% hoger ligt dan de te verzekeren vorderingen. De keuze van de vrij te geven zekerheden is aan ons.
§ 7 Annuleringsbeleid

Annuleringsbeleid voor consumenten voor een overeenkomst waarbij de goederen in één keer worden geleverd

Annuleringsbeleid
Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of als zelfstandige zijn..

Herroepingsrecht
U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden op te zeggen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht moet u ons

Click‘nSave GmbH
Wendentorwall 2
38100 Braunschweig

+49 89215 300 44

info@maxchip.de

door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post, fax of e-mail verzonden brief) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is. Om aan de opzeggingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht voor het verstrijken van de opzeggingstermijn verstuurt..

Gevolgen van de herroeping
Als u zich terugtrekt uit deze overeenkomst, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u hebt gekozen voor een andere vorm van levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw terugtrekking uit deze overeenkomst hebben ontvangen, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt deze terugbetaling aan u in rekening gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. U dient de goederen onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag waarop u ons in kennis stelt van de opzegging van deze overeenkomst, aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn wordt gehaald als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen verstuurt.
De directe kosten voor het terugsturen van de goederen zijn voor uw rekening.
U zult alleen moeten betalen voor het eventuele waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is voor de controle van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

Voorbeeld van een annuleringsformulier
(Als u het contract wilt opzeggen, vul dan dit formulier in en stuur het terug).
– Aan:

Click‘nSave GmbH
Wendentorwall 2
38100 Braunschweig

+49 89215 300 44

info@maxchip.de

Ik/wij (*) trek hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*) in
– Besteld op (*)/ontvangen op (*)
– Naam van de consument(en)
– Adres van de consument(en)
– Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van papieren communicatie)
– Datum(s)

—————————————
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Uitsluiting of voortijdig verstrijken van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten
voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden;
voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die ten vroegste 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
voor de levering van kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van abonnementscontracten.
Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in geval van overeenkomsten voor de levering van
voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending, indien de verzegeling na levering is verwijderd;
voor de levering van goederen indien deze door hun aard na levering onafscheidelijk zijn vermengd met andere goederen;
voor de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien de verzegeling na levering is verwijderd.

Annuleringsbeleid voor consumenten voor een overeenkomst voor meerdere goederen die de consument in het kader van een uniforme bestelling heeft besteld en die afzonderlijk worden geleverd

Annuleringsbeleid
Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die in hoofdzaak niet kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

Herroepingsrecht
U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden op te zeggen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht moet u ons

Click‘nSave GmbH
Wendentorwall 2
38100 Braunschweig

+49 89215 300 44

info@maxchip.de

door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post, fax of e-mail verzonden brief) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de herroeping
Als u zich terugtrekt uit deze overeenkomst, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u hebt gekozen voor een andere vorm van levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw terugtrekking uit deze overeenkomst hebben ontvangen, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt deze terugbetaling aan u in rekening gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. U dient de goederen onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag waarop u ons in kennis stelt van de opzegging van deze overeenkomst, aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn wordt gehaald als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen verstuurt.
De directe kosten voor het terugsturen van de goederen zijn voor uw rekening.
U zult alleen moeten betalen voor het eventuele waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is voor de controle van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

Voorbeeld van een annuleringsformulier
(Als u het contract wilt opzeggen, vul dan dit formulier in en stuur het terug).
– Aan:

Click‘nSave GmbH
Wendentorwall 2
38100 Braunschweig

+49 89215 300 44

info@maxchip.de

– Ik/wij (*) trek hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*) in
– Besteld op (*)/ontvangen op (*)
– Naam van de consument(en)
– Adres van de consument(en)
– Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van papieren communicatie)
– Datum(s)

—————————————

Uitsluiting of voortijdig verstrijken van het recht van herroeping
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op contracten

voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden;
voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die ten vroegste 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
voor de levering van kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van abonnementscontracten.
Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in geval van overeenkomsten voor de levering van
voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending, indien de verzegeling na levering is verwijderd;
voor de levering van goederen indien deze door hun aard na levering onafscheidelijk zijn vermengd met andere goederen;
voor de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien de verzegeling na levering is verwijderd.

Annuleringsbeleid voor consumenten voor een overeenkomst voor de levering van goederen in meerdere onderdelen of stukken

Annuleringsbeleid
Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die in hoofdzaak niet kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

Herroepingsrecht
U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden op te zeggen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht moet u ons

Click‘nSave GmbH
Wendentorwall 2
38100 Braunschweig

+49 89215 300 44

info@maxchip.de

door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post, fax of e-mail verzonden brief) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de herroeping
Als u zich terugtrekt uit deze overeenkomst, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u hebt gekozen voor een andere vorm van levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw terugtrekking uit deze overeenkomst hebben ontvangen, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt deze terugbetaling aan u in rekening gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. U dient de goederen onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag waarop u ons in kennis stelt van de opzegging van deze overeenkomst, aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn wordt gehaald als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen verstuurt.
De directe kosten voor het terugsturen van de goederen zijn voor uw rekening.
U zult alleen moeten betalen voor het eventuele waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is voor de controle van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

Voorbeeld van een annuleringsformulier
(Als u het contract wilt opzeggen, vul dan dit formulier in en stuur het terug).
– Aan:

Click‘nSave GmbH
Wendentorwall 2
38100 Braunschweig

+49 89215 300 44

info@maxchip.de

– Ik/wij (*) trek hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*) in
– Besteld op (*)/ontvangen op (*)
– Naam van de consument(en)
– Adres van de consument(en)
– Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van papieren communicatie)
– Datum(s)

—————————————
Uitsluiting of voortijdig verstrijken van het recht van herroeping
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op contracten

voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden;
voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die ten vroegste 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
voor de levering van kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van abonnementscontracten.
Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in geval van overeenkomsten voor de levering van
voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending, indien de verzegeling na levering is verwijderd;
voor de levering van goederen indien deze door hun aard na levering onafscheidelijk zijn vermengd met andere goederen;
voor de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien de verzegeling na levering is verwijderd;

Annuleringsbeleid voor consumenten voor een overeenkomst voor de regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode

Annuleringsbeleid

Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die hoofdzakelijk niet aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven.

Herroepingsrecht
U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden op te zeggen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag dat u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen of heeft gehad. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht moet u ons

Click‘nSave GmbH
Wendentorwall 2
38100 Braunschweig

+49 89215 300 44

info@maxchip.de

door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post, fax of e-mail verzonden brief) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de herroeping
Als u zich terugtrekt uit deze overeenkomst, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u hebt gekozen voor een andere vorm van levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw terugtrekking uit deze overeenkomst hebben ontvangen, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt deze terugbetaling aan u in rekening gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. U dient de goederen onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag waarop u ons in kennis stelt van de opzegging van deze overeenkomst, aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn wordt gehaald als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen verstuurt.
De directe kosten voor het terugsturen van de goederen zijn voor uw rekening.
U zult alleen moeten betalen voor het eventuele waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is voor de controle van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

Voorbeeld van een annuleringsformulier
(Als u het contract wilt opzeggen, vul dan dit formulier in en stuur het terug).
– Aan:

Click‘nSave GmbH
Wendentorwall 2
38100 Braunschweig

+49 89215 300 44

info@maxchip.de

– Ik/wij (*) trek hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*) in
– Besteld op (*)/ontvangen op (*)
– Naam van de consument(en)
– Adres van de consument(en)
– Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van papieren communicatie)
– Datum(s)

—————————————
Uitsluiting of voortijdig verstrijken van het recht van herroeping
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op contracten

voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden;
voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die ten vroegste 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
voor de levering van kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van abonnementscontracten.
Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in geval van overeenkomsten voor de levering van
voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending, indien de verzegeling na levering is verwijderd;
voor de levering van goederen indien deze door hun aard na levering onafscheidelijk zijn vermengd met andere goederen;
voor de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien de verzegeling na levering is verwijderd.

Annuleringsbeleid voor een contract voor de levering van digitale inhoud die niet op een fysieke gegevensdrager wordt geleverd


Annuleringsbeleid

Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die in hoofdzaak niet kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

Herroepingsrecht
U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden op te zeggen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag dat u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht moet u ons

Click‘nSave GmbH
Wendentorwall 2
38100 Braunschweig

+49 89215 300 44

info@maxchip.de

door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post, fax of e-mail verzonden brief) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de herroeping
Als u zich terugtrekt uit deze overeenkomst, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u hebt gekozen voor een andere vorm van levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw terugtrekking uit deze overeenkomst hebben ontvangen, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt deze terugbetaling aan u in rekening gebracht.

Voorbeeld van een annuleringsformulier
(Als u het contract wilt opzeggen, vul dan dit formulier in en stuur het terug).
– Aan:

Click‘nSave GmbH
Wendentorwall 2
38100 Braunschweig

+49 89215 300 44

info@maxchip.de

– Ik/wij (*) trek hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*) in
– Besteld op (*)/ontvangen op (*)
– Naam van de consument(en)
– Adres van de consument(en)
– Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van papieren communicatie)
– Datum(s)

—————————————
Uitsluiting of voortijdig verstrijken van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud die niet geprefabriceerd is en voor de productie waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk is afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.
Het herroepingsrecht vervalt voortijdig als wij pas met de uitvoering van de overeenkomst zijn begonnen nadat u daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd en tegelijkertijd heeft bevestigd dat u bij het begin van de uitvoering van de overeenkomst van onze kant uw herroepingsrecht verliest. Wij wijzen erop dat wij het sluiten van het contract afhankelijk kunnen maken van de bovengenoemde toestemming en bevestiging.